INFOLINIA: 17 7170 800

Paliwa lotnicze i transport

Lotnisko "Rzeszów-Jasionka" prowadzi całodobową sprzedaż paliwa lotniczego JET A-1 i benzyny lotniczej AVGAS 100LL.

Wysoką jakość paliw gwarantuje wyspecjalizowana kadra z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami potwierdzonymi w PLL LOT S.A. i Polskiej Izbie Paliw Płynnych. Lotnisko posiada własną bazę paliw i autocysterny z nowoczesnymi układami dystrybucji.

Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" w ramach posiadanej licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy oferuje również usługi transportowe paliwa lotniczego JET A-1. Usługi transportowe i obrót paliwami zgodnie z wymogami ADR nadzorowane są przez Doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

 

CENNIK PALIW LOTNICZYCH
Paliwo lotnicze JET A-1 za 1 litr
W odniesieniu do przewoźników zagranicznych i krajowych wykonujących przewozy głównie w transporcie międzynarodowym 1,74 PLN + 0% VAT
W odniesieniu do pozostałych przewoźników zagranicznych i krajowych 1,74 PLN + 23% VAT
Paliwo lotnicze AVGAS 100LL za 1 litr
W odniesieniu do przewoźników zagranicznych i krajowych wykonujących przewozy głównie w transporcie międzynarodowym 6,50 PLN + 0% VAT
W odniesieniu do pozostałych przewoźników zagranicznych i krajowych 6,50 PLN + 23% VAT

 

Cennik obowiązuje od 09.09.2020 r.

Powyższe ceny nie zawierają podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.


W celu nabycia paliw lotniczych bez podatku akcyzowego przez przewoźnika krajowego niezbędnym jest przedłożenie przez przewoźnika kopi dokumentu AKC-PR (potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego), potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź radcę prawnego.

Ponadto niezbędne jest przedłożenie przez przewoźnika wymaganego oświadczenia, które może być złożone na dokumencie sporządzonym w związku z dostawą (tankowaniem) paliwa lotniczego do samolotów. Dokumentem tym jest wówczas dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, pod warunkiem, że zawiera co najmniej:

  • numer kolejny dokumentu
  • datę dostawy
  • miejsce dostawy
  • nazwę zaopatrywanego statku powietrznego
  • rodzaj dostarczanego paliwa lotniczego
  • ilość dostarczanego paliwa lotniczego
  • podpis osoby dostarczającej paliwa lotnicze w imieniu dostawcy
  • podpis osoby odbierającej

W przypadku braku w/w oświadczenia przyjmuje się, że przewoźnik wykonuje loty prywatne o charakterze rekreacyjnym i ceny zwiększa się o podatek akcyzowy w wysokości 1,4460 PLN za 1 litr w odniesieniu do paliwa JET A-1 i 1,8220 PLN w odniesieniu do benzyny AVGAS.

Wysokość opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 72 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020r. (M.P. z 2020 poz. 211).

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się