INFOLINIA: 17 7170 800

Aktualności

INFORMACJA

 


 

,,Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. (Spółka), którego współudziałowcem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” będące podmiotem publicznym, realizuje Plan Inwestycyjny na lata 2021-2022, przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/18/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. Na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 23/2020 z dnia 24 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zobowiązało się dofinansować realizację wyżej wymienionego Planu Inwestycyjnego środkami w formie gotówkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości do 40.000.000,00 PLN, co stanowi maksymalnie 75% szacowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Udzielona pomoc stanowi pomoc inwestycyjną zgodną z art. 56a ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER).

W ramach zatwierdzonego Planu Inwestycyjnego, Spółka planuje dokonanie znaczących inwestycji w infrastrukturę portu lotniczego. Inwestycje te mają na celu przede wszystkim unowocześnienie i wymianę przestarzałych elementów infrastruktury lub urządzeń w celu uzyskania oszczędności na kosztach operacyjnych, w tym zwłaszcza energii elektrycznej oraz usprawnienia i zwiększenia efektywności usług świadczonych na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych.

Plan Inwestycyjny obejmuje w szczególności:

  • Rozbudowę istniejącej stacji paliw lotniczych MPS oraz budowę stacji magazynowania  oraz tankowania pojazdów i maszyn lotniskowych paliwem LNG/LPG wraz z dostosowaniem silników do ich zasilania;
  • Budowę grawitacyjnego kolektora kanalizacji deszczowej do rzeki Wisłok;
  • Modyfikację systemu BHS – dostosowanie do standardu C3 - zakup tomografu, integracja systemu oraz rozbudowa o dodatkowe przenośniki;
  • Zakup pojazdów, maszyn i urządzeń, w tym do utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych;
  • Modernizację źródeł światła na terenie Portu Lotniczego.

Pomoc publiczna zostanie wypłacona w latach 2021-2022, w siedmiu okresach kwartalnych wraz z postępem realizacji planu inwestycyjnego.

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się