INFOLINIA: 17 7170 800

Identyfikacja osób wchodzących na teren Portu Lotniczego

Klauzula informacyjna – identyfikacja osób wchodzących na teren
Portu Lotniczego „Rzeszów Jasionka” Sp. z o.o.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych osobowych, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.rodo@rzeszowairport.pl, tel. 17 717 8604.

2. Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz portu lotniczego poprzez identyfikację osób wchodzących na jego teren. (Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów Jasionka”, zapewnienia przestrzegania obowiązujących procedur, kontroli jakości ochrony, realizacji postanowień zawartych w Ustawie Prawo Lotnicze oraz Rozporządzeniach MTBiGM w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości.).

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie wymaganych danych osobowych  jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania  zgody na wejścia i poruszanie się na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów Jasionka” Sp. z o.o.. W przypadku niepodania swoich danych osobowych, nie uzyska Pan/Pani zgody na wejście na teren Portu Lotniczego.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Ponad to Pani/Pana dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez Administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych..

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez  okres trwania obowiązku przechowywania (wynikający z przepisów prawa) lub do ewentualnego wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych.

 

 

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się