INFOLINIA: 17 7170 800

Infrastruktura

1. INFORMACJE OGÓLNE
a) nazwa lotniska Rzeszów-Jasionka [EPRZ]
b) położenie lotniska (kierunek i odległość od miasta) BRG 010° GEO, 7,8 km (4,9 NM)
c) współrzędne geograficzne punktu odniesienia lotniska określone w światowym systemie geodezyjnym 1984 - WGS 84 (lokalizacja i współrzędne ARP) 50°06’35,85”N 022°01’08, 40”E 1 na osi drogi startowej w odległości 1249 m na wschód od THR 09
d) wzniesienie lotniska/undulacja geoidy 211,2 m / 34,9 m1)
e) Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka: 5,7°E (2015) + 7,5’
f) wzniesienie progów dróg startowych (RWY THR) wraz z undulacją geoidy oraz znaczących wysoko i nisko położonych punktów wzdłuż dróg startowych, najwyższe wzniesienie w strefie przyziemienia na drodze startowej z podejściem precyzyjnym:1) Progi dróg startowych:
RWY 09 – 209,6 m / 34,9 m
RWY 27 – 206,8 m / 34,9 m (THR przesunięty) 
 • najwyższy punkt strefy przyziemienia (TDZ): 208,6 m
g) temperatura odniesienia lotniska 24°C (średnia z najwyższych temperatur dziennych najgorętszego miesiąca w roku)
h) nazwa Zarządzającego Lotniskiem, adres, numery telefonów, pod którymi można kontaktować się 24 godziny na dobę: Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 
Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
36-002 Jasionka 942
07:00 – 15:00
Tel.: +48 17 852-00-81
+48 17 717-86-11
Faks: +48 17 8520709  

Dyżurny Operacyjny Portu 
5:00-24:00
Tel.: +48 17 7178680
Faks: +48 17 8505412  

Dyspozytor LSR-G
24H
Tel.: +48 17 7178 611

 

3.2. DANE LOTNISKA I INFORMACJE Z TYM  ZWIĄZANE
a) kod referencyjny lotniska 4D
b) drogi startowe - oznaczenie, kierunek geograficzny, kategoria  podejścia, długość, szerokość, położenie przesuniętego progu, pochylenie, typ nawierzchni, istnienie strefy wolnej od przeszkód (OFZ) dla drogi startowej z podejściem precyzyjnym: RWY 09-27 :   1)
 • Azymut geograficzny – 091°09’40’’/ 271°11’44’’
 • RWY 09 – NPA
 • RWY 27 – PA CAT II
 • długość – 3200 m
 • szerokość – 45 m
 • pochylenie – prawostronne 1%
 • typ nawierzchni – sztuczna (z betonu asfaltowego) 
 • istnieje strefa wolna od przeszkód (OFZ) 
Pas drogi startowej/RWY 09-27;   2)
 • długość - 3320 m
 • szerokość – 300 m
 • nawierzchnia trawiasta 
 • strefa bezpieczeństwa końca drogi startowej (RESA) na obu końcach długości 240 m  i szerokości 90 m – nawierzchnia trawiasta
c) drogi kołowania (TWY) – szerokość i typ nawierzchni

TWY A1, A2 – 23 m, nawierzchnia sztuczna z betonu asfaltowego
TWY B – 26 m, nawierzchnia sztuczna z betonu cementowego
TWY C – 30m, nawierzchnia sztuczna z betonu cementowego
TWY D1, E, R1, R2, R3 – 23 m, nawierzchnia sztuczna z betonu cementowego
TWY D2 – 29 m, nawierzchnia sztuczna z betonu cementowego
TWY G – 10,5 m, nawierzchnia sztuczna z betonu asfaltowego
TWY Z – 7,5 m, nawierzchnia sztuczna z betonu asfaltowego

d) płyty postojowe – typ nawierzchni
 • PPS 1 - z betonu cementowego
 • PPS 2 - z betonu cementowego
 • PPH - z betonu cementowego
e) zabezpieczenie wydłużonego startu(CWY):
 • RWY 27 - 60 m x 300 m, nawierzchnia trawiasta, 
 • RWY 09 -   60 m x 300 m, nawierzchnia trawiasta,
f) pomoce wizualne do procedur podejścia, typ świateł podejścia, wzrokowe systemy wskazania ścieżki podejścia, oznakowanie i światła dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, inne pomoce wizualne prowadzenia i kontroli na drogach kołowania (w tym: miejsca oczekiwania przed drogą startową, pośrednie miejsca oczekiwania, poprzeczki zatrzymania) oraz na płytach postojowych, lokalizacja i typ świetlnego systemu prowadzenia i dokowania, dostępność systemów zasilania rezerwowego: RWY 09:
 • światła podejścia precyzyjnego KAT I, typu ALPA-ATA uzupełnione światłami błyskowymi dużej intensywności,
 • zagłębione światła progu,
 • światła krawędziowe RWY dużej intensywności
 • światła zagłębione osi RWY dużej intensywności
 • światła zagłębione końca RWY dużej intensywności
 • wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego typu PAPI,
 • podświetlane pionowe znaki nakazu i informacyjne
 • podświetlany wskaźnik kierunku wiatru.
RWY 27:
 • światła podejścia precyzyjnego KAT II, typu ALPA-ATA uzupełnione światłami błyskowymi dużej intensywności
 • światła poprzeczek bocznych (czerwonych) podejścia precyzyjnego KAT II typu ALPA-ATA, dużej intensywności
 • zagłębione światła progu, dużej intensywności
 • zagłębione światła strefy przyziemienia dużej intensywności
 • światła krawędziowe RWY, dużej intensywności
 • zagłębione światła osi RWY dużej intensywności
 • zagłębione światła końca RWY
 • wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia typu PAPI 3°
 • podświetlane pionowe znaki nakazu i informacyjne
 • podświetlany wskaźnik kierunku wiatru

światła krawędziowe TWY:

 • na wszystkich TWY’s za wyjątkiem TWY Z i TWY G

światła osi TWY

 • na wszystkich TWY’s za wyjątkiem TWY Z i TWY G

poprzeczki zatrzymania

 • na A1, B, D1, G, Z

Światła nawigacyjne oraz podświetlane pionowe znaki nakazu i informacyjne sterowane są z TWR.

Oświetlenie masztowe jest zainstalowane na wszystkich płytach postojowych.
Sterowane jest ręcznie z wartowni SOL.

Światła przeszkodowe: ILS, maszty oświetleniowe przy PPS 1 i PPS 2, radar MSSR, maszty portu, radar METEO, wiatromierze, sterowane są wyłącznikami zmierzchowymi.

Wszystkie wizualne pomoce nawigacyjne są wyposażone w rezerwowe zasilanie z czasem przełączenia - < 15 s.
g) lotniskowe pomoce radionawigacyjne:

RZE DVOR/DME
116.200 MHz
50°06’28.7’’N
022°01’08.1’’E

BIA NDB
474 kHz
50°06’31.4’’N
022°08’02.6’’ E

h) punkt sprawdzania VOR / INS – położenie i częstotliwość radiowa VOR:
 • brak
 • RZE DVOR  116.200 MHz  50°06’28.7’’N  022°01’08.1’’E
i) położenie i oznakowanie standardowych dróg kołowania / tras kołowania, oznakowanie
poziome dróg kołowania:
oznakowanie osi, oznakowanie miejsca oczekiwania przed drogą startową, oznakowanie pośredniego miejsca oczekiwania, oznakowanie krawędziowe.2
j) współrzędne geograficzne każdego z progów drogi startowej

THR 09: 50°06’36,68”N     022°00’05,56”E
THR 27: 50°06'34.54''N     022°02'46.17''E

k) współrzędne geograficzne znaczących punktów centralnej linii drogi kołowania: ARP: 50°06’35, 85”N     022°01’08,40”E
Pozostałe jak w ppkt. j).
l) współrzędne geograficzne każdego stanowiska postojowego statku powietrznego stanowiska postojowe -  współrzędne: 
PŁYTA 1 

1          50°06’51,55”N     022°01’40,42”E
2          50°06’51,59”N     022°01’37,43”E
3          50°06’51,64”N     022°01’34,44”E
4          50°06’51,45”N     022°01’31,11”E
4`         50°06’51,14”N     022°01’31,10”E
5          50°06’51,23”N     022°01’27,58”E
5R       50°06’50,95”N     022°01’28,17”E
6          50°06’47,44”N     022°01’44,08”E
7          50°06’43,55”N     022°01’43,39”E
8          50°06’46,13”N     022°01’44,04”E
9          50°06’44,82”N     022°01’44,00”E
10        50°06’43,50”N     022°01’43,96”E
11        50°06’42,20”N     022°01’43,91”E
15        50°06’51,78”N     022°01’24,00”E


PŁYTA 2 

12          50°06’46,23”N     022°00’06,83”E
13          50°06’46,09”N     022°00’07,23”E
14          50°06’46,06”N     022°00’09,48”E

PŁYTA PPH

21          50°06’46,25”N     022°00’29,12”E
22          50°06’46,15”N     022°00’32,05”E
23          50°06’46,11”N     022°00’35,70”E
24          50°06’45,69”N     022°00’39,59”E
25          50°06’45,66”N     022°00’41,63”E
GA         50°06’45,63”N     022°00’43,67”E

m) typ / rodzaj nawierzchni oraz siła nacisku przy użyciu metody obliczeń nawierzchni  ACN/PCN:

RWY 09/27 beton asfaltowy/ PCN 54/F/B/W/T
TWY A1, A2 beton asfaltowy /PCN 54/F/B/W/T
TWY B, C, D1, D2, E, R1, R2, R3 beton cementowy /PCN 72/R/B/W/T
PPS 1 (stanowiska 1-2) beton/PCN 67/R/B/W/T
PPS 1 (stanowiska 3-5) beton/PCN 78/R/A/W/T
PPS 1 (stanowisko 15) beton/PCN 72/R/B/W/T
PPS 2 beton cementowy/PCN 82/R/B/W/T
Płyta do odladzania – beton, PCN 78 R/A/W/T
PPH  beton/PCN 85/R/B/W/T

n) jedna lub więcej pozycji do sprawdzenia przed lotem nastawy wysokościomierza wraz z określeniem ich wzniesienia: Płyty postojowe samolotów:
APN 1: 210,9 m n.p.m.
APN 2: 212,1 m n.p.m.
PPH: 211,5 m n.p.m

 

o) RWY: TORA [m] TODA [m] ASDA [m] LDA [m]
RWY 09 3200 3260 3200 3200
RWY 27 3200 3260 3200 3192
RWY: TORA TODA ASDA LDA

 

o) ratownictwo i ochrona p. poż.  Zapewniany poziom ochrony wyrażony jako kategoria służb ratownictwa i przeciwpożarowych, powinien być określony w stosunku do najdłuższego statku powietrznego normalnie / zwykle użytkującego lotnisko oraz typu i ilości czynnika gaśniczego zwykle dostępnego na lotnisku.

KATEGORIA VII
Możliwe jest podniesienie kategorii ochrony pożarowej do kategorii  VIII po uzgodnieniu z Zarządzającym lotniskiem z 24 godz. wyprzedzeniem (Zezwolenie Prezesa ULC  nr ULC-LPL-IPL-5021-EPRZ/7/07 z dnia 20 września 2007 r.)
Czynnik gaśniczy:

 • woda – 33600 l w samochodach
 • środek pianotwórczy AFFF STHAMEKS – AFFF 6% w samochodach 4240 l oraz 7220 l rezerwy
 • proszek gaśniczy typ BC KARATE w ilości 800 kg w samochodach i 835 kg rezerwy

 

1) źródło danych: Operat Pomiarowy – Lotnisko Rzeszów-Jasionka i Dokumentacja Rejestracyjna Lotniska Rzeszów- Jasionka 
2) źródło danych: Dokumentacja Powykonawcza Modernizacji RWY, TWY i PPS

 
 
G
M
T
 
  Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu
 
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters
 
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się