INFOLINIA: 17 7170 800

Aktualności

Ćwiczenia PATROL 18 na lotnisku w Jasionce

W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbywa się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18.

W ćwiczeniu uczestniczy ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych jest 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię Chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA między innymi przewidziano epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa, wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie, czy próby nadania przesyłki lotniczej zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją na terenie kompleksu LS CARGO PARK.

Epizod w województwie podkarpackim

W dniu 16 października br. na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” został przeprowadzony praktyczny epizod reagowania i prowadzenia działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego związanego z podejrzeniem wystąpienia choroby wysoce zakaźnej na pokładzie samolotu wykonującego lot rejsowy do Jasionki k/Rzeszowa.

Epizod jest elementem odbywającego się w dniach 15-18 października 2018 r. ogólnopolskiego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-18”. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie funkcjonowania wybranych elementów wchodzących w skład KSWSiA podczas działania w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń.

W przyjętym scenariuszu ćwiczenia zdarzenie polegające na wystąpieniu objawów choroby wysoce zakaźnej u pasażera samolotu w trakcie lotu rejsowego, zainicjowało szereg procedur realizowanych przez siły podległe:

  • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie
  • Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej
  • Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
  • Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
  • Państwowemu Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przemyślu
  • Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu MSWiA na obszarze woj. podkarpackiego
  • Prezesowi Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”
  • Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
  • Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
  • Dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Przemyślu

Ponadto z uwagi na fakt, że jest to ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, do wsparcia działań Granicznego Inspektora Sanitarnego jako podmiotu wiodącego w reagowaniu na zagrożenia epidemiologiczne w porcie lotniczym  w zakresie wykonywania szybkich testów diagnostycznych wydzielone zostały siły i środki Sił Zbrojnych RP z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie.

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wspólnie z przedstawicielami służb oraz podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia w trakcie briefingu prasowego w miejscu organizacji działań podsumowali dzisiejsze wydarzenie. Zasadniczym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur współdziałania specjalistycznych sił i środków wydzielanych przez Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe oraz inspekcje sanitarne. Zainicjowanie szeregu działań związanych z reagowaniem na tego typu zagrożenia wiąże się z całym procesem zarządzania kryzysowego związanym z przyjęciem zgłoszenia, zadysponowaniem specjalistycznego sprzętu do reagowania na choroby wysoce zakaźne oraz realizacją procedur epidemiologicznych. Ponadto, niezmierne ważna była również kwestia organizacji działań w na terenie samego Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.

Galeria zdjęć znajduje się TUTAJ 

W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się